licht

 

Bureau WonderWell Licht op mens en werk

Jij, ontsprongen uit de universele bron mag in volledige vrijheid je eigenheid ervaren.

TALENT-EN-KRACHT programma voor gemeenten! Zie coaching

18 november 2016 : Hoe VROUWELIJKE ARCHETYPEN werken in jou, man en vrouw.

Er zijn nog 2 plaatsen vrij!

Kom eens op een àndere manier met jezelf in gesprek over je leven, werk, relatie(s), verlangens, angsten, verleden, heden en toekomst.

Als mens en als professional ben ik mateloos geboeid door mensen en hoe we onze bezieling persoonlijk en professioneel uitdrukken. De talenten die we hebben om onszelf, onze loopbaan en onze omgeving te verrijken, brengen ons naar onze bestemming, mits we ze (er)kennen, waarderen en inzetten.

Mijn expertise is gelegen in het zien. Ik zie essentie, belemmeringen en potentieel.

Mijn bijdrage bestaat uit reflecteren en bekrachtigen en een methodiek die ik daarbij graag gebruik is het Talentenspel. Dit is een speelse, snelle en diepgaande tool om

tot essentie te komen en diepe drijfveren tot bloei te brengen.
Ik zie geen onderscheid wat betreft maatschappelijke positie, achtergrond of

stagnatie. Ieder mens heeft toegang tot haar of zijn innerlijk potentieel en wie de ambitie heeft dit tot ontwikkeling te brengen voor zichzelf en de omgeving waarin zij leeft en werkt, is welkom aan mijn tafel.

De thema's talentontwikkeling en bezieling zijn steeds belangrijker in onze kantelende samenleving. Het behoort tot mijn missie om mensen bij te staan in het proces van het (her)vinden van hun intrinsieke kracht en bestemming, zodat angst

en onzekerheid kunnen transformeren naar vertrouwen en verhoogd bewustzijn.

Als coach en trainer is mijn ervaring breed. Ik werk vanuit Bureau WonderWell voor gemeenten, organisaties, bedrijven en particulieren.

Bureau WonderWell werkt out-of-the-box, integraal en op maat gesneden.

Verschillende brochures zijn te vinden onder links.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Bel of mail naar Bureau WonderWell.

stats couner