TALENT-EN-KRACHT voor gemeenten

 

TALENT-EN-KRACHT: hét unieke, frisse out-of-the-box activeringsprogramma voor uw gemeente in deze tijd. Hoe raak je mensen in het hart zodat ze in beweging kunnen komen?

TALENT-EN-KRACHT is een inmiddels beproefd programma.          

Bureau WonderWell is sinds 2009 gevestigd in Zutphen en wil graag bijdragen aan het welzijn van de lokale gemeenschap.  

  

TALENT-EN-KRACHT is de afgelopen jaren met succes voor verschillende gemeenten uitgevoerd.

Wij werken vanuit vertrouwen in de eigen kracht van ieder mens, vanuit positieve betrokkenheid en met een liefdevolle en integrale blik. De deelnemer weet zich gezien in zijn mogelijkheden, wordt geprikkeld en gaat concreet aan de slag zodat er weer toekomst mogelijk is. In onze visie hebben we allemaal talent-en-kracht én het verlangen ons van daaruit te verbinden met en bij te dragen aan de gemeenschap waarin we leven. Ons programma boort precies deze energie aan.

Het 1 op 1 programma TALENT-EN-KRACHT kent een integrale benadering:

  1. Stevige focus op zelfreflectie dmv 8 coachsessies TALENT-en-ontwikkeling; speels en diepgaand met zelfontwikkeling aan de slag. Dit werkt inzicht- en richtinggevend, versterkt het zelfvertrouwen en men leert belangrijke eigenschappen, vaardigheden en valkuilen (her)kennen en hanteren. De deelnemer ontdekt de waarde en kracht van haar/zijn talenten en waar innerlijke motivatie ligt. Zo wordt de zelfregie versterkt waardoor keuzes gemaakt kunnen worden, er komt energie vrij en stappen worden gezet. De effecten van TALENT-en-ontwikkeling beklijven doordat deze van binnenuit ontstaan en worden verder verankerd door:  

  2. Nieuwe initiatieven handen en voeten te geven. Men (her)vindt innerlijke daad-KRACHT en komt in actie. Wij lopen, daar waar nodig, mee richting scholing, werk(ervaring) of hulpverlening. En dat houdt van alles in: stimuleren tot of samen bellen naar een instantie of opleiding, zelf of samen bij een bedrijf of instelling naar binnen stappen, contact leggen met de buren of kinderopvang regelen. Hands-on, praktisch en actief werken we ambulant samen met de inwoner aan zinvolle participatie.

  3. In samenspraak met de deelnemer, de medewerker van het Plein en de begeleidend coach besluiten we met een KRACHT-dadige en meetbare vervolgstap.

En dan gaat de deur open naar duurzame deelname aan de maatschappij! Fantastisch voor de deelnemer en besparend voor de gemeenschap.

Enkele uitspraken van deelnemers over ons TALENT-EN-KRACHT programma:

  • ‘Ik heb meerdere re-integratietrajecten doorlopen maar alleen hier heb ik echt iets aan gehad.’

  • ‘Ik ga voor mezelf beginnen! Nooit gedacht dat zoiets voor mij is weggelegd.’

  •  ‘Voor de gemeente een goede investering die zichzelf terugbetaalt.’

  • ‘Ik ervaar door dit programma krachten in mezelf waar ik op terug kan vallen. Ik durf, zeg en doe meer.’

  • ‘Ik gun iedereen die op een of andere manier uit de rails is gelopen dit programma.’

  •  ‘Hieraan heb ik meer gehad dan aan 3 jaar lopen bij de psycholoog.’

 

Met TALENT-EN-KRACHT zet u alles op duurzame participatie en uitstroom. Wij komen graag met u aan tafel!